Untitled Document

HEI KÕIK 3–100 AASTASED!

ROCCA AL MARE UISUKOOL
KUTSUB TEID ÕPPIMA JA HARRASTAMA
IMEILUSAT SPRODIALA — ILUUISUTAMIST!

ВСЕ КОМУ ОТ 3 ДО 100 ЛЕТ!!!

ШКОЛА ФИГУРНОГО КАТАНИЯ ROCCA AL MARE ПРИГЛАШАЕТ НАУЧИТЬСЯ ПРЕКРАСНОМУ ВИДУ СПОРТА
— ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ!

 

Uisutamise algõpetuse koolitusel osalemise tingimused:

 1. Uisutamise algõpetuse treeningud 1 või 2 korda nädalas v.a. riiklikud pühad Škoda jäähallis (Haabersti 3,Tallinn). Kursused kestavad september – aprill. Algajate kursuste eest vastutav treener: Anna Nekrassova, tel.: +372 55 648 107.
 2. Trennid toimuvad:
  Jäätreeningud: Kolmapäev 19.00–19.50 ja Laupäev 11.00–11.50;
  Treener: Emili Arm (eesti keel), Aleksander Denissenko (vene keel).
  ÜKE trenn: Laupäev 12.00–12.45 eesti keel, 12.00–12.45 vene keel.
 3. MTÜ Haabersti Uisukool (edaspidi Kool) tagab 4 või 8 treeningtundi kuus. Ühe treeningtunni arvestuslik pikkus on 50 minutit. Palume kontrollida igal nädalal tunniplaani Uisukooli kodulehel: www.uisukool.edu.ee –> Tunniplaan.
 4. Õppemaks 60 € (treening 1 kord nädalas) või 100 € (treeningud 2 korda nädalas). Õppemaksu tasumine sularahas iga kuu 10. kuupäevaks jäähalli 2. korrusel asuvas Kooli kabinetis kolmapäev 18.00–20.00 ja laupäeval 11.00–13.00.
 5. Kool omab koolitusluba ning Maksja saab tuludeklaratsiooni esitades Maksuametilt tagasi 21% tasutud õppemaksust.
 6. Teine pereliige saab −25% soodustust, kolmas ja enam pereliige −50% soodustust.
 7. Vastuvõtt toimub eelregistreemisel e-maili teel.
 8. Kursused kestavad aprilli lõpuni. Aprilli lõpuks moodustatakse järgmiseks hooajaks grupid, mis alustavad tegevust maikuus.
 9. Koolil on õigus õpilane kõrvaldada tunnist, kui:
  • Õpilane häirib tööd;
  • Õpilane käitub vägivaldselt või lugupidamatult kaasõpilaste, lapsevanemate või treeneritega;
  • Õpilane või tema esindaja kahjustab oma käitumisega Kooli mainet.

Kursustel osalemise soovi korral täitke allpool olev avaldus 12.

Условия курсов катания начального уровня:

 1. Тренировки проводятся 1 или 2 раза в неделю (кроме государственных праздников) в Ледовом холле Шкода (Haabersti 3,Tallinn). Курс длится с сентября по апрель. Ответственный тренер за начальные курсы: Анна Некрасова, тел.: +372 55 648 107.
 2. Тренировки проходят:
  На льду: среда 19:00–19:50 и суббота11:00–11:50;
  Тренеры: Emili Arm (на эстонском языке), Александр Денисенко (на русском языке);
  ОФП (общая физическая подготовка): суббота 12:00–12:45 на эстонском и русском языках.
 3. MTÜ Haabersti Uisukool (далее Школа) обеспечивает 4 или 8 тренировок в месяц. Одина тренировка длится 50 минут. Расписание тренировок на каждую недель можно смотреть: www.uisukool.edu.ee –> Tunniplaan.
 4. Плата за обучение составляет 60 € (1тренировка в неделю) или 100 € (2 тренировки в неделю). Оплата за обучение производится за наличные к 10-му числу каждого месяца на 2-ом этаже Ледового холла в кабенете Школы по средам 18:00–20:00 и субботам 11:00–13:00.
 5. Школа обладает лицензией на обучение, поэтому Плательщик может, при подаче декларации в Налоговый департамент, вернуть 21% от стоимости обучения.
 6. Второй член семьи получает 25% скидку, третий и больше — 50% скидку.
 7. Запись на курсы производится путем предварительной регистрации по электронной почте.
 8. Курс длится до конца апреля. В конце апреля формируются группы на следующий сезон, и начинают действовать с мая.
 9. Школа в праве удалить ученика с тренировок если:
  • Ученик нарушает ход тренировки;
  • Ученик ведет себя грубо или неуважительно по отношению к другим ученикам, родителям или тренерам;
  • Ученик или его представитель своим поведением наносит вред репутации Школы.

Для участия в тренеровках заполните заявление .

 

Harrastajate uisutamise koolitusel osalemise info:

 1. Harrastajate treeningud toimuvad 1 või 2 korda nädalas v.a. riiklikud pühad Škoda jäähallis (Haabersti 3,Tallinn). Treeningud toimuvad september–mai.
 2. Trennid toimuvad:
  Jäätreeningud: Kolmapäev 20.00–20.50 ja Reede 19.00–19.50;
  Treener: Anna Levandi (algtase), Aleksander Denissenko (edasijõudnud).
 3. Koreograafia trenn: Kolmapäev 19.00–19.50
 4. ÜKE trenn: Reede 18.00–18.50
 5. MTÜ Haabersti Uisukool (edaspidi Kool) tagab 4 või 8 treeningtundi kuus. Ühe treeningtunni arvestuslik pikkus on 50 minutit. Palume kontrollida igal nädalal tunniplaani Uisukooli kodulehel: www.uisukool.edu.ee –> Tunniplaan.
 6. Õppemaks 70 € (treening 1 kord nädalas) või 110 € (treeningud 2 korda nädalas). Õppemaksu tasumine sularahas iga kuu 10. kuupäevaks jäähalli 2. korrusel asuvas Kooli kabinetis kolmapäev 18.00–20.00 ja laupäeval 11.00–13.00.
 7. Kool omab koolitusluba ning Maksja saab tuludeklaratsiooni esitades Maksuametilt tagasi 21% tasutud õppemaksust.
 8. Teine pereliige saab −25% soodustust, kolmas ja enam pereliige −50% soodustust.
 9. Vastuvõtt toimub eelregistreemisel e-maili teel.
 10. Lisainfo: Veronica Veetõusme e-post: majandusjuht@uisukool.edu.ee

Kursustel osalemise soovi korral täitke allpool olev avaldus 1.

Инфрмацияпо курсам для увлекающихся катанием:

 1. Тренировки для увлекающихся проходят 1 или 2 в неделю (кроме государственных праздников) в Ледовом холле Шкода (Haabersti 3,Tallinn). Курс длится с сентября по май.
 2. Тренировки проходят:
  На льду: по средам 20:00–20:50 и пятницам 19:00–19:50;
  Тренеры: Анна Леванди (начальный уровень), Александр Денисенко (продолжающие).
 3. Хореография: по средам19:00–19:50
 4. ОФП (общая физическая подготовка): по пятницам 18:00–18:50
 5. MTÜ Haabersti Uisukool (далее Школа) обеспечивает 4 или 8 тренировок в месяц. Одина тренировка длится 50 минут. Расписание тренировок на каждую недель можно смотреть: www.uisukool.edu.ee –> Tunniplaan.
 6. Стоимость обучения 70 € (1 тренировка в неделю) или 110 € (2 тренировки в неделю). Оплата за обучение производится за наличные к 10-му числу каждого месяца на 2-ом этаже Ледового холла в кабенете Школы по средам 18:00–20:00 и субботам 11:00–13:00.
 7. Школа обладает лицензией на обучение, поэтому Плательщик может, при подаче декларации в Налоговый департамент, вернуть 21% от стоимости обучения.
 8. Второй член семьи получает 25% скидку, третий и больше — 50% скидку.
 9. Запись на курсы производится путем предварительной регистрации по электронной почте.
 10. Дополнительная информация: Veronica Veetõusme э-почта: majandusjuht@uisukool.edu.ee

Для участия в тренеровках заполните заявление 1.